Browse Source

tasks.json: úpravy od Verči :)

mj-deploy
Vašek Šraier 4 years ago
parent
commit
78f1dac37f
  1. 48
      tasks.json

48
tasks.json

@ -279,8 +279,8 @@
"taskReference": "27-3-5",
"requires": [],
"position": [
1110.0876388549805,
1190.2755918502808
-1834.666145324707,
-733.8038759231567
],
"title": "Komprese obrazu",
"hidden": true,
@ -466,14 +466,17 @@
"type": "open-data",
"id": "27-Z3-4",
"taskReference": "27-Z3-4",
"requires": [],
"requires": [
"30-Z2-2"
],
"position": [
1557.155632019043,
1168.5684385299683
-1323.016975402832,
-704.395977973938
],
"title": "Robo Rally",
"hidden": true,
"points": 12
"points": 12,
"comment": "Navazuje na 30-Z2-2, jediný rozdíl je v otáčení a pohybu vpřed oproti pohybu do čtyř směrů"
},
{
"type": "open-data",
@ -495,8 +498,8 @@
"taskReference": "27-Z4-2",
"requires": [],
"position": [
1028.155632019043,
1032.5684385299683
-1739.9302444458008,
-835.0557069778442
],
"title": "Unavení u oken",
"hidden": true,
@ -1302,8 +1305,8 @@
"comment": "Chození po souřadnicích, detekce kolizí",
"requires": [],
"position": [
513.1159057617188,
-111.86053466796875
-1363.7678833007812,
-770.5065765380859
],
"hidden": true,
"points": 10
@ -1747,8 +1750,8 @@
"taskReference": "31-Z4-4",
"requires": [],
"position": [
1499.911958694458,
901.5865573883057
-1727.5051555633545,
-771.7367458343506
],
"title": "Ohnivý únik",
"hidden": true,
@ -1877,8 +1880,8 @@
"taskReference": "32-Z1-4",
"requires": [],
"position": [
959.155632019043,
1308.5684385299683
-1980.3903579711914,
-747.920407295227
],
"title": "Plánek školy",
"hidden": true,
@ -1958,8 +1961,8 @@
"taskReference": "32-Z3-2",
"requires": [],
"position": [
1159.339469909668,
868.9643125534058
-1923.463508605957,
-680.0054445266724
],
"title": "Sářina omalovánka",
"hidden": true,
@ -2036,8 +2039,8 @@
"taskReference": "32-Z4-4",
"requires": [],
"position": [
748.155632019043,
1242.5684385299683
-1863.650032043457,
-807.0081300735474
],
"title": "Bomberman uklízí",
"hidden": true,
@ -2078,8 +2081,8 @@
"taskReference": "33-Z1-3",
"requires": [],
"position": [
1633.5070114135742,
1444.5108823776245
-2137.659980773926,
-755.8007020950317
],
"title": "Petrův zmatený výlet",
"hidden": true,
@ -2260,7 +2263,8 @@
"position": [
-394.2932434082031,
688.1417579650879
]
],
"hidden": false
},
{
"id": "kucharka-zakladni-prefixove-soucty",
@ -2577,4 +2581,4 @@
"30-1-4"
]
}
}
}