Přidat možnost dělat úlohy typu kvíz #37

Open
opened 4 years ago by vasek · 0 comments
vasek commented 4 years ago

Dá se naimplementovat pomocí vlastních opendatovek a speciálního odevzdávátka. Bylo by dobré použít to na všechny textové nody, aby bylo uživateli jasné, co už četl.

Dá se naimplementovat pomocí vlastních opendatovek a speciálního odevzdávátka. Bylo by dobré použít to na všechny textové nody, aby bylo uživateli jasné, co už četl.
vasek added this to the beta milestone 4 years ago
vasek added the
enhancement
label 4 years ago
This repo is archived. You cannot comment on issues.
No Milestone
No Assignees
1 Participants
Due Date

No due date set.

Loading…
There is no content yet.