Pokus o vytvoření giga kurzu propojeného grafem https://ksp.vsq.cz/grafik
Du kannst nicht mehr als 25 Themen auswählen Themen müssen entweder mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnen. Sie können Bindestriche („-“) enthalten und bis zu 35 Zeichen lang sein.
 
 
 
 
 
 
Standa Lukeš c4f324f954 Display zero points submits as "submitted" vor 2 Monaten
frontend Display zero points submits as "submitted" vor 2 Monaten
server Display zero points submits as "submitted" vor 2 Monaten
.gitignore init commit - renderovatko a definice uloh vor 5 Monaten
README.md Opraven návod na lokální rozchození v README vor 4 Monaten
graphviz_render.py init commit - renderovatko a definice uloh vor 5 Monaten
tasks.json tasks.json: úpravy od Verči :) vor 4 Monaten

README.md

Kurzovity grafik uloh

Veřejné preview je dostupné na adrese https://ksp.vsq.cz/grafik. Automaticky se nasazuje nová verze při každém commitu do masteru. Aktuálně nasazená verze je: Aktuální verze

Spuštění pro vývoj

Závislosti (Arch packages): dotnet-sdk, yarn, aspnet-runtime

cd frontend/
yarn install
yarn dev

Vývoj

Frontend je napsaný ve Svelte, tady je (slušný) tutoriál: https://svelte.dev/tutorial/basics. Pokud se nekamarádíte s JavaScriptem, existuje série knížek You Don’t Know JS (Yet). Taky používáme TypeScript (typy do Javascriptu) a D3 (magická knihovna na něco s daty a SVG)

Integrace do KSPího webu

Vývojový server je magická proxy napsaná v ASP.NET Core. Na produkci není potřeba, když KSP web přesvědčíme k tomu:

  • vrátit /tasks.json
  • vrátit /grafik v té KSP template (je to html obsahující jeden div, link a script)
  • soubory z frontend/public/ (stačí ten JavaScript a CSS)
  • linky na kurzy z menu (nebo nějak)

Zároveň by se pro provoz webové aplikace hodilo přidat tato API. Aktuálně data získáváme všelijakými hacky:

  • seznam úloh ze cvičiště a získané body
  • HTML/text zadání a řešení jedné konkrétní úlohy
  • API odevzdávátka
  • Na stránce je potřeba zjistit jestli je uživatel přihlášený

Dále bychom potřebovali web rozšířit o novou funkcionalitu:

  • definice opendatovek, co jsou technicky akorát ve cvičišti a nejsou ideálně na webu vůbec vidět