Telefonní systém kosmické lodi Hipporion ze SKSP2019
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

16 lines
1.1 KiB

#!/bin/bash
gen_sound() {
fn="sounds/$1.wav"
[[ -e "$fn" ]] || ./tts.sh "$2" "$fn"
}
gen_sound nocni_klid "Z důvodu nočního klidu budete přesměrováni do hlasové schránky. Pokud chcete telefonovat v reálném čase, můžete oba zavolat do společné konference."
gen_sound heslo "Zadejte heslo"
gen_sound spatne_heslo "Špatné heslo"
gen_sound klapka "Zadejte číslo klapky"
gen_sound wc_thanks "Děkujeme za použití toalety. Nezapomeňte si umýt ruce."
gen_sound wc_thanks_m "Děkujeme, že jste použil naše toalety. Nezapomeňte si umýt ruce."
gen_sound wc_thanks_f "Děkujeme, že jste použila naše toalety. Nezapomeňte si umýt ruce."
gen_sound tp_prizemi "V kontaminační komoře na nulté palubě došel toaletní papír. Prosíme cestující, aby se solidárně podělili o své noviny."
gen_sound tp_prvni "V kontaminační komoře na první palubě došel toaletní papír. Prosíme cestující, aby se solidárně podělili o své noviny."
gen_sound tp_druhe "V kontaminační komoře na druhé palubě došel toaletní papír. Prosíme cestující, aby se solidárně podělili o své noviny."