Telefonní systém kosmické lodi Hipporion ze SKSP2019
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

40 lines
2.1 KiB

# LINE MAC ALIAS NAME
# org
21 00:0c:85:b9:8d:72 org1 Org 1
22 00:0a:41:9e:70:4c org2 Org 2
23 00:1d:a2:66:e1:1b org3 Org 3
24 00:1e:be:90:7a:1a org4 Org 4
25 - lodni_kocka Lodní kočka # Medvěd
# non-org
31 00:0a:8a:2c:8c:d2 prechod_komora Přechodová komora # botnik
32 00:0c:85:b9:8d:47 kontam_komora_0 Kontaminační komora 0 # wc přízemí
33 00:1b:d4:60:6e:3f lodni_kaple_1 Lodní kaple 1 # jedalen1
34 00:1d:a2:66:e1:0b lodni_kaple_2 Lodní kaple 2 # jedalen2
35 00:0c:85:b9:8d:57 unikovy_vychod Únikový východ # chodba
36 00:0a:41:f9:77:32 xenobio_lab_1 Xenobiologická laboratoř 1 # jedalen1 mala
37 00:1e:f7:c2:28:66 xenobio_lab_2 Xenobiologická laboratoř 2 # jedalen2 mala
38 00:0c:85:b9:8d:50 odd_inkub_techn Oddělení inkubačních techn. # izba 6.c
39 00:0c:85:b9:8a:63 odd_appl_noem Oddělení aplikované noematiky # izba 5
40 00:17:0e:c8:52:bf chodba_0 Chodba 0 # chodba
41 00:1d:a2:66:e0:cc odd_rela_efekt Oddělení relat. efektů # izba 4
42 00:1b:d4:5f:f3:33 odd_auto_agrik Oddělení autonomní agrikultury # izba 3
43 00:0c:85:3b:ba:84 dekontam_sprcha Dekontaminační sprcha # sprchy
44 00:0c:85:b9:8d:5e kontam_komora_1 Kontaminační komora 1 # wc 1. patro
45 00:0a:8a:2c:8d:73 odd_civil_vycvik Oddělení civilizačního výcviku # izba 7
46 00:1e:be:90:79:ea odd_psycho Oddělení psychoakustiky # izba 8
47 00:0a:8a:21:57:38 serverovna Serverovna # switch
48 00:0c:85:48:c9:c3 sklad_nebez_odpad Sklad nebezpečného odpadu # schody
49 00:0c:85:8d:18:2d chodba_1 Chodba 1 # chodba
50 00:17:0e:c8:50:d2 odd_abstr_umeni Oddělení abstraktního umění # izba 1
51 00:0c:85:8d:16:13 odd_dezinfo Oddělení dezinformace # izba 2
56 00:0a:8a:21:51:bc backup1 backup1
57 00:0a:8a:66:49:8e backup2 backup2
58 00:0a:8a:2c:8d:0b backup3 backup3
59 00:0a:41:f9:79:2a backup4 backup4
# dead
#00:0a:8a:2c:8f:f1
#00:0a:8a:2c:8d:74