Repozitař s webem k orgodostihům
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

30 lines
1.3 KiB

1. notebook
-----------
- 4 lifebary
- výchozí rozsah 0--1000
- nemusí se přeškálovávat, pokud přešvihnou 1000, ale musí tam být číslo
- číslo nemusí být celé, zobrazení zaokrouhlit na 1 desetinné místo
- černé tečky za záchranky
- počitadlo kol
- pondělí -- pátek; ráno, poledne, večer
2.notebook
----------
- 4 týmy
- 7 orgů + účastník
- je potřeba, aby bylo možné zadat pořadí doběhnutí (1. -- 4. + třezalka + neběžel) a orga resp. účastníka
- to celé 2x pro tým, protože až 2 léky na tým a běh
- pokud třezalka, pak koeficient 1
- pokud neběžel, pak záporné body
- za jeden tým může běžet 0 -- 2 lidí
- nikdy neběží lék a lékař
- týmy navzájem neinteragují není potřeba při výpočtu bodů jednoho týmu zkoumat výsledky jiného týmu
- pokud zdraví účastníků klesne pod 100, můžou si zavolat záchranku, která jím vrátí zdraví na 100
- lze jen jednou za hru
- projeví se jen na zadávací stránce, aby nešlo zvolit 2x
- pokud zdraví účastníků <= 0, tak se záchranka volá automaticky, opět srovná na 100 bodů
- projeví se na bodovací stránce černým puntíkem
- počitadlo kol
- úterý poledne: -30 zdraví
- pátek ráno a oběd: -100 zdraví
- tlačítko zpět o kolo