Browse Source

Strategická: Zveřejnění správných souborů

master
Jiří Kalvoda 1 year ago
parent
commit
32fc6f683a
  1. 5
      server/bin/build
  2. 16
      server/hra/web/pages.py

5
server/bin/build

@ -7,7 +7,9 @@ rm static/client static/client.zip -fr
mkdir -p static/client
cp ../klient/client.py static/client
cp ../klient/play.py static/client
cp ../klient/strategy.py static/client
cp ../klient/strategy.cpp static/client
cp ../klient/jsmn.h static/client
(
cd static/client
@ -21,4 +23,5 @@ cp ../klient/play.py static/client
git commit -m "INIT"
git update-server-info
)
unlink static/client.git
ln -sr static/client/.git static/client.git

16
server/hra/web/pages.py

@ -241,9 +241,19 @@ def web_index():
u = app.url_for('static', filename='client.zip', _external=True)
b.line().li("Jako zip: ", b._p(b._a(href=u)(u)))
with b.line().li("Jednotlivé soubory:"):
u = app.url_for('static', filename='client/client.py', _external=True)
v = app.url_for('static', filename='client/play.py', _external=True)
b.p(b._a(href=u)(u), b._br(), b._a(href=v)(v))
with b.p():
u = app.url_for('static', filename='client/client.py', _external=True)
b.a(href=u)(u)
b.br()
u = app.url_for('static', filename='client/strategy.py', _external=True)
b.a(href=u)(u)
b.br()
u = app.url_for('static', filename='client/strategy.cpp', _external=True)
b.a(href=u)(u)
b.br()
u = app.url_for('static', filename='client/jsmn.h', _external=True)
b.a(href=u)(u)
b.br()
b.line().li("Git: ", b._pre(f"git clone {app.url_for('static', filename='client.git', _external=True)}", style="margin: 0pt 0pt"))
return b.print_file()

Loading…
Cancel
Save