Browse Source

Strategická: Podtržítko pro konzistenci

master
David Klement 2 years ago
parent
commit
3c003403bb
  1. 6
      obsazovani.md
  2. 4
      server/hra/web/api.py

6
obsazovani.md

@ -11,7 +11,7 @@ Parametry:
- `main` - Hlavní hra
- `test_{0,1,..}` Testovací hra daného uživatele (číslo je jako který tým hrají)
- round_id: To zjistí z otazu na stav
- min_round: Validní odpovědi pouze pokud je tento nebo pozdější tah, jinak "too-early"
- min_round: Validní odpovědi pouze pokud je tento nebo pozdější tah, jinak "too_early"
Stav:
GET na `/api/state?game=<jmeno_hry>&token=<token>&min_round=<min_round>`
@ -40,7 +40,7 @@ GET na `/api/state?game=<jmeno_hry>&token=<token>&min_round=<min_round>`
nebo
{
status: "working" nebo "too-early" # Server počítá následující stav nebo je některý z předchozích tahů, klient má počkat
status: "working" nebo "too_early" # Server počítá následující stav nebo je některý z předchozích tahů, klient má počkat
wait: <float> # Jak dlouho má klient čekat, než se zeptá znovu
}
```
@ -87,7 +87,7 @@ nebo
nebo
{
status: "too-late"
status: "too_late"
}
```

4
server/hra/web/api.py

@ -38,7 +38,7 @@ def api_state():
min_round = args_get("min_round", int, True)
if min_round is not None and min_round > game.current_round:
return json.dumps({
"status": "too-early",
"status": "too_early",
"wait": 5.0,
})
state = game.current_state()
@ -58,7 +58,7 @@ def api_state():
def api_action():
def to_late():
return json.dumps({
"status": "too-late",
"status": "too_late",
})
team = get_context()
game = team.game

Loading…
Cancel
Save