Browse Source

Strategická: Chybějící script na dělání účastníků

master
Jiří Kalvoda 2 years ago
parent
commit
5c1b944032
  1. 2
      server/README.md
  2. 26
      server/bin/create_user

2
server/README.md

@ -17,7 +17,7 @@ Velké poděkování patří Medvědovi a Jirkovi Setničkovi, jejichž kód vyk
# Naplníme databázi
bin/db_init
# Přístup do orgočásti webu
bin/create_user --root root <heslo>
bin/create_user --org root <heslo>
./flask run

26
server/bin/create_user

@ -0,0 +1,26 @@
#!/usr/bin/env python3
import argparse
from hra.util import hash_passwd
from sqlalchemy import exc, update
import sys
import hra.db as db
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("username", help="Username")
parser.add_argument("passwd", help="Password")
parser.add_argument("--org", help="Přidělí org prává", action='store_true')
args = parser.parse_args()
u = db.User(org=args.org, username=args.username, passwd=hash_passwd(args.passwd))
u.gen_token()
try:
db.get_session().add(u)
db.get_session().commit()
except exc.IntegrityError:
print("Uživatelské jméno již existuje")
sys.exit(1)
print("Přidán nový uživatel.")
print(u.token)
Loading…
Cancel
Save