Browse Source

SKSP2022: strategická: oprava formátovacího stringu nápovědy

master
Vojtěch Káně 1 year ago
parent
commit
64a3246598
  1. 2
      klient/client.py

2
klient/client.py

@ -16,7 +16,7 @@ parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--token", type=str, required=True, help="API token.")
parser.add_argument("--server", type=str, default="http://localhost:5000", help="Adresa severu.")
parser.add_argument("--game", type=str, default="main", help="'main' nebo 'test_#'.")
parser.add_argument("--command", type=str, nargs="+", default=["python3", "%"], help="Příkaz pro spuštění strategie. '%' bude nahrazeno programem.")
parser.add_argument("--command", type=str, nargs="+", default=["python3", "%"], help="Příkaz pro spuštění strategie. '%%' bude nahrazeno programem.")
parser.add_argument("--program", type=str, default="strategy.py", help="Program, který má být použít v příkazu.")
parser.add_argument("--copy", default=False, action="store_true", help="Vyrob kopii souboru, aby se vždy použil stejný kód.")
parser.add_argument("--log-level", type=str, default="info", choices=["error", "warning", "info"])

Loading…
Cancel
Save