Browse Source

Strategická: Zobecnění vytváření účtů

master
Jiří Kalvoda 2 years ago
parent
commit
df1a6518c4
  1. 2
      server/README.md
  2. 23
      server/bin/create_root
  3. 2
      server/setup.py

2
server/README.md

@ -17,7 +17,7 @@ Velké poděkování patří Medvědovi a Jirkovi Setničkovi, jejichž kód vyk
# Naplníme databázi
bin/db_init
# Přístup do orgočásti webu
bin/create_root root <heslo>
bin/create_user --root root <heslo>
./flask run

23
server/bin/create_root

@ -1,23 +0,0 @@
#!/usr/bin/env python3
import argparse
from hra.util import hash_passwd
from sqlalchemy import exc, update
import sys
import hra.db as db
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("username", help="Username")
parser.add_argument("passwd", help="Password")
args = parser.parse_args()
u = db.User(org=True, username=args.username, passwd=hash_passwd(args.passwd))
try:
db.get_session().add(u)
db.get_session().commit()
except exc.IntegrityError:
print("Uživatelské jméno již existuje")
sys.exit(1)
print("Přidán nový uživatel.")

2
server/setup.py

@ -9,7 +9,7 @@ setuptools.setup(
packages=['hra', 'hra/web'],
scripts=[
"bin/db_init",
"bin/create_root",
"bin/create_user",
"bin/create_game",
"bin/control_game",
],

Loading…
Cancel
Save