You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2.8 KiB

Obsazování území

API

Odpověď na libovolný dotaz muže být HTTP error ve tvaru:

{
	status: "error"
	description: <str> # Popis chybové události (toto chceme vytisknout!)
	http-code: <int>
	http-name: <str> # Jméno chybového kódu
}

Parametry:

 • token: Identifikuje uživatele, zjistí z hlavní stránky webu
 • game: S jakou hrou (popř. týmem ve hře) se chtějí bavit
  • Pro naše potřeby:
   • main - Hlavní hra
   • test_{0,1,..} Testovací hra daného uživatele (číslo je jako který tým hrají)
 • round_id: To zjistí z otazu na stav
 • min_round: Validní odpovědi pouze pokud je tento nebo pozdější tah, jinak "too_early"

Stav: GET na /api/state?game=<jmeno_hry>&token=<token>&min_round=<min_round>

{
	status: "ok"
	round: <int> # Kolikáté je aktuální kolo (na počátku 0)
	team_id: <int>
	time_to_response: <Optional[int]> # None v případě, že ho neznáme
	state:
	{
		world: [[{
			home_for_team: <Optional[int]>
			occupied_by_team: <Optional[int]>
			protected_for_team: <Optional[int]>
			hill: <bool>
			members: [{
				type: "soldier" # Pro budoucí rozšiřování
				team: <int>
				id: <int> # Unikátní číslo v rámci týmu
				remaining_rounds: <int> # vždy > 0
			}]
		}]]
	}
}

nebo

{
	status: "working" nebo "too_early" # Server počítá následující stav nebo je některý z předchozích tahů, klient počkat
	wait: <float> # Jak dlouho klient čekat, než se zeptá znovu
}

Je zaručeno, že domeček mají uprostřed mapy

Tah: POST na /api/action?game=<jmeno_hry>&token=<token>&round=<round_id>

{
	members: [
		id: <int>
		action: <Optional[str]>
			# None -> čekej
			# "left", "right", "up", "down"
	]
}

Odpověď na tah:

{
	status: "ok"
} # Vše v pořádku

nebo

{
	status: "warning"
	members: [ # seznam osob s chybou/varováním
		id: <int>
		description: <str>
	]
} # Tah jako celek se provede, chyba jen u některých osob

nebo

{
	status: "error"
	description: <str>
} # Chyba celého tahu (např. nevalidní json, obsahuje povinné hodnoty ...)

nebo

{
	status: "too-late"
}

Požadavek na krok: POST na /api/step?game=<jmeno_hry>&token=<token>

Odpověď:

{
	status: "ok",
}

nebo

{
	status: "error"
	description: "Je zak\u00e1z\u00e1no krokovat tuto hru"
	http-code: 403
	http-name: "Forbidden"
}

Interní reprezentace

Metadata

{
	# statické pro celou hru
	teams_height: <int> # Počet týmů v mřížce
	teams_width: <int>
	height_per_team: <int> # vzdálenosti startovních ploch
	width_per_team: <int>

	# S možnou změnou
	initial_remaining_rounds: <int>
	# Parametry k počtu nových vojáků
	# Pomyslná cena *nového* vojáka
	spawn_price: <int>
	# Na kolik nových spawnů bude stačit obnos "peněz" v posledním kole
	last_spawn: <int>
}

Stav: { world: << jako v API >> }