Compare commits

...

3 Commits

  1. 14
      kalkulacka.py

14
kalkulacka.py

@ -0,0 +1,14 @@
a = int(input("Zadej prvni cislo"))
b = int(input("Zadej druhe cislo"))
operator = input("Zadej operátor")
if operator == '+':
print("Součet je", a + b)
elif operator == '-':
print("Rozdíl je", a - b)
elif operator == '*':
print("Součin je", a * b)
elif operator == '/':
print("Podíl je", a // b)
else:
print("Tento operátor neznám")
Loading…
Cancel
Save