Random junk I need to publish...
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

959 B

Migrace KSPího gitu na Giteu

Účet na Gitee

Měl vám přijít email o resetu hesla k vašemu novému účtu. Pokud se tak nestalo, stěžujte si. Díky němu se můžete přihlásit. Po přihlášení se změnou hesla je potřeba nastavit si tyto věci:

Jak přenastavit svůj repozitář, aby nadále fungoval

Otevřete si terminál ve složce s vaším naklonovaným repozitářem a zavolejte tento příkaz:

git remote set-url origin git@gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp.git

Pokud jste si nastavili v profilu Gitei stejné SSH klíče, jako používate na přístup na Gimliho, bude se nadále vše chovat identicky, jako předtím.