You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
 
 
 
 
 
 

1.6 KiB

Kurzovity grafik uloh

Veřejné preview je dostupné na adrese https://ksp.vsq.cz/grafik. Automaticky se nasazuje nová verze při každém commitu do masteru. Aktuálně nasazená verze je: Aktuální verze

Spuštění pro vývoj

Závislosti (Arch packages): dotnet-sdk, yarn, aspnet-runtime

cd frontend/
yarn install
yarn dev

Vývoj

Frontend je napsaný ve Svelte, tady je (slušný) tutoriál: https://svelte.dev/tutorial/basics. Pokud se nekamarádíte s JavaScriptem, existuje série knížek You Don't Know JS (Yet). Taky používáme TypeScript (typy do Javascriptu) a D3 (magická knihovna na něco s daty a SVG)

Integrace do KSPího webu

Vývojový server je magická proxy napsaná v ASP.NET Core. Na produkci není potřeba, když KSP web přesvědčíme k tomu:

  • vrátit /tasks.json
  • vrátit /grafik v té KSP template (je to html obsahující jeden div, link a script)
  • soubory z frontend/public/ (stačí ten JavaScript a CSS)
  • linky na kurzy z menu (nebo nějak)

Zároveň by se pro provoz webové aplikace hodilo přidat tato API. Aktuálně data získáváme všelijakými hacky:

  • seznam úloh ze cvičiště a získané body
  • HTML/text zadání a řešení jedné konkrétní úlohy
  • API odevzdávátka
  • Na stránce je potřeba zjistit jestli je uživatel přihlášený

Dále bychom potřebovali web rozšířit o novou funkcionalitu:

  • definice opendatovek, co jsou technicky akorát ve cvičišti a nejsou ideálně na webu vůbec vidět