204 Commits (78f1dac37f6495c31f407acc130f3094bd478e5c)
 

Author SHA1 Message Date
Vašek Šraier 78f1dac37f tasks.json: úpravy od Verči :) 4 years ago
Standa Lukeš 384927e233 Editor: keyboard shortcuts 4 years ago
Vašek Šraier 75412ac521 tasks.json: typo v linku 4 years ago
Vašek Šraier d0297a9847 tasks.json: Informace o tom, jak se dá pomoci s vývojem 4 years ago
Vašek Šraier 9adb587247 editor: reset button actually resets state 4 years ago
Vašek Šraier 013f805128 editor: reset state button and error messages 4 years ago
Standa Lukeš 6bbf59c32d tasks.json controller: add DELETE call 4 years ago
Standa Lukeš 50b8264971 KspAuthenticator: remove debug print 4 years ago
Standa Lukeš d7c9c5d559 Bit more logging in authenticator 4 years ago
Standa Lukeš 9c6872e49e Fixed stupid bug in loading personalized tasks.json 4 years ago
Standa Lukeš 09f038e1e3 Better auth system for tasks.json 4 years ago
Vašek Šraier ce9760a84b proxy: disabled save protection of tasks.json in production 4 years ago
Vašek Šraier 37ebf73cab graph: fancy colors 4 years ago
Standa Lukeš f6feefc845 Fixed points parsing in ksp grabber 4 years ago
Standa Lukeš 1de48177dc Fixes and improvements in submit form 4 years ago
Standa Lukeš 0786792fac Run agains public web by default 4 years ago
Vašek Šraier ea0edbea7d Opraven návod na lokální rozchození v README 4 years ago
Standa Lukeš f34723b83d More timeout for tests 4 years ago
Standa Lukeš 53c697312c Unit tests for TaskPanel 4 years ago
Standa Lukeš 9f72e5393b Ok, browsers are ignoring pattern, lets use type=number 4 years ago
Standa Lukeš 7d812709a4 Fix pattern in SolutionCaptha 4 years ago
Standa Lukeš 0328751d9b Update 'README.md' 4 years ago
Standa Lukeš 419334febe Set digit pattern to Solution captcha 4 years ago
Standa Lukeš 1d72fe222b Add "confirmation dialog" to show solution 4 years ago
Standa Lukeš 36bd4e4344 Fixed .active hacks in header 4 years ago
Standa Lukeš 8403dc832b Fix whitespace handling in proxy 4 years ago
Standa Lukeš 0f0994e7be Fix close link 4 years ago
Standa Lukeš 2ff70f3fff Fixed loading of points when logged in 4 years ago
Vašek Šraier 19c989c8a0 typo: javastipt :) - surprised it worked 4 years ago
Vašek Šraier bfe6aa3c9a task panel: smaller letters 4 years ago
Vašek Šraier 2a7e5a6120 graph: fixed centering issues in Chrome (and probably in general) 4 years ago
Standa Lukeš b2e0ead402 Zobrazeno víc úloh, i když nejsou moc kategorizované 4 years ago
Vašek Šraier 5f04de14e5 tasks.json: odstraněna zmínka o knihovnách, protože nedává smysl 4 years ago
Vašek Šraier 1097de13bb html: fixed some global issues with previously removed CSS 4 years ago
Standa Lukeš 5d9668203e úlohy na pole 4 years ago
Vašek Šraier c2c19a2ea3 build: svg with commit ID, another fix attempt 4 years ago
Vašek Šraier e883dee5d9 svg image generation: better cwd handling 4 years ago
Vašek Šraier dac5ffa6e1 README.md: new server and information about currently running version 4 years ago
Standa Lukeš 037e475ecc Warning for retarder browsers 4 years ago
Standa Lukeš e4d27070b9 Scroll up on hash change 4 years ago
Vašek Šraier 48743d936e removed global stylesheet from the original template 4 years ago
Standa Lukeš d9b5ee7c96 enable terser 4 years ago
Vašek Šraier c57036a149 task panel: smaller letters to be more consistent 4 years ago
Standa Lukeš 623cb491f0 Split out editor - reduce bundle size significantly 4 years ago
Vašek Šraier 8d8f569997 grafik: close task dialog when clicking outside of it 4 years ago
Standa Lukeš 6d6c3bf701 Maybe fixed something 4 years ago
Standa Lukeš a2797cabc2 Forbid tasks.json modification on production env 4 years ago
Standa Lukeš 20f7bb3e59 Trochu jiné pozice 4 years ago
Standa Lukeš 5b96b8fb75 Rewriting header 4 years ago
Standa Lukeš f6ca2e163b Warning on forms with passwords 4 years ago