Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala 0f4449edf0 04: Vstup 1 year ago
..
README.md 04: Dopsání do zadání 1 year ago
roboti.txt 04: Vstup 1 year ago

README.md

Dva roboti v bludišti

V bludišti jsou dva roboti: počáteční poloha prvního je označena A, počáteční poloha druhého B.

Vysíláte posloupnost příkazů, kterou se řídí oba roboti současně. Úkolem je dovést oba roboty k písmenu Z. Roboti mohou být na stejném políčku současně.

Pokud by příkaz robota navedl do zdi, robot ho ignoruje. Když robot dorazí na Z, přestane poslouchat příkazy.