Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala 4df1a8543e 02: Oprava vstupu 5 months ago
01-bludiste 01: Zdi mají být # 5 months ago
02-klice 02: Oprava vstupu 5 months ago
03-auticko 03: vstup 5 months ago
04-roboti 04: Vstup 5 months ago
05-bila-pani 05: vstupy 5 months ago
README.md README 5 months ago

README.md

Testovací data pro úlohy z praktického cvičení