Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala 4df1a8543e 02: Oprava vstupu 1 year ago
01-bludiste 01: Zdi mají být # 1 year ago
02-klice 02: Oprava vstupu 1 year ago
03-auticko 03: vstup 1 year ago
04-roboti 04: Vstup 1 year ago
05-bila-pani 05: vstupy 1 year ago
README.md README 1 year ago

README.md

Testovací data pro úlohy z praktického cvičení