Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala 4df1a8543e 02: Oprava vstupu 1 year ago
..
README.md Popis úloh 01-05 1 year ago
klice.txt 02: Oprava vstupu 1 year ago

README.md

Bludiště s dveřmi a klíči

Oproti první úloze se na vstupu vyskytují tyto znaky:

  • K – klíč (může jich být víc)
  • D – dveře (může jich být víc)

Na políčko s klíčem můžete vstoupit a získáváte tím do inventáře klíč.

Na políčko s dveřmi můžete vstoupit pouze tehdy, když nesete klíč. O klíč tím přijdete.

V jednom okamžiku můžete mit v inventáři nejvýše jeden klíč.

Najděte a vypište cestu o nejmenším počtu kroků.