Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala fef04887d3 05: vstupy 1 year ago
..
README.md Popis úloh 01-05 1 year ago
bila-pani.txt 05: vstupy 1 year ago

README.md

Bílá paní

Po bludišti z první úlohy se pohybuje Bílá paní. Ke stáru už jí nedělá dobře procházet zdmi, tak hledá cestu z A do Z, na které je potřeba zdí projít co nejméněkrát. Z takových cest najděte tu o nejmenším počtu kroků.