Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala 8ba87b3517 01: Zdi mají být # 1 year ago
..
4.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
6.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
26.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
36.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
42.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
72.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
84.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
114.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
220.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
332.txt 01: Zdi mají být # 1 year ago
README.md Popis úloh 01-05 1 year ago

README.md

Nejkratší cesta v bludišti

Na vstupu je bludiště nakreslené pomocí následujících znaků:

  • # – zeď
  • . – volné políčko
  • A – vaše počáteční poloha
  • Z – poloha cíle

Najděte nejkratší cestu z A do Z. Vypište ji jako posloupnost znaků < (krok doleva), > (doprava), ^ (nahoru), v (dolů). Pokud nejkratší cest existuje více, najděte libovolnou z nich.

Můžete vstoupit na políčka označená ., A, Z. Nesmíte vstoupit na #.