Testovací data pro úlohy z praktických cvičení na JKSP2023.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Daniel Skýpala b3f9210628 03: vstup 1 year ago
..
README.md Popis úloh 01-05 1 year ago
auto.txt 03: vstup 1 year ago

README.md

Porouchané autíčko

Skoro všechno je stejné jako v první úloze, jen po bludišti jezdíte porouchaným autíčkem. Na počátku je natočeno nahoru. Kdykoliv vstoupíte na políčko, můžete pokračovat buď na další políčko ve stejném směru (je-li volné), nebo se natočit doprava o 90 stupňů a posunout se o políčko vpřed (je-li volné).