Skripty a konfigurace virtuálky KSP
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Standa Lukeš 07b8538c6d
skript na sync uživatelů z gimliho
8 months ago
user-sync skript na sync uživatelů z gimliho 8 months ago
README.md skript na sync uživatelů z gimliho 8 months ago

README.md

Skripty a configy pro KSP VM

Hadí skripty na synchronizaci uživatelů z gimliho: ./user-sync

collect_keys.py vykrade .ssh/authorized_keys z home adresářů specifikovaných uživatelů.

copy_users.py je zkopíruje na zadaný server, případně na něm pak spustí nějaký příkaz.

accept-users.py vyrobí, případně modifikuje uživatele na cílovém stroji.

Zamýšlené schéma použití

sudo ./collect-keys.py --output ./ssh_keys.json --groups ksp --users případně nějací další uživatelé --verbose

./copy_users.py --user_file ./ssh_keys.json --server root@ksp-vm --server-transfer-file /var/db/gimliusersync/new-users.json --execute 'skript.sh'

na ksp-vm skript.sh

./accept-users.py --new-file /var/db/gimliusersync/new-users.json \
         --old-file /var/db/gimliusersync/current-users.json \
         --ssh-keys-location /etc/ssh/gimli-authorized_keys.d \
         --marker-group gimli-user
         --extra-groups ksp-org cokoli-dalsiho
         --removed-group gimli-removed-user