You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Jiří Kalvoda 1bb59161d8 Strategická: Zobrazování starších kol 1 year ago
klient SKSP2022: strategická: oprava formátovacího stringu nápovědy 1 year ago
server Strategická: Zobrazování starších kol 1 year ago
video Strategická: Vytvoření animace 1 year ago
obsazovani.md Strategická: Rozšíření api o počet vstupu 1 year ago
pravidla.md Strategická: Markdown s pravidly 1 year ago