You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Jiří Kalvoda 26894cd256 Strategická: Přihlašování tokenem kdekoliv 2 years ago
klient SKSP2022: strategická: oprava formátovacího stringu nápovědy 2 years ago
server Strategická: Přihlašování tokenem kdekoliv 2 years ago
video Strategická: Vytvoření animace 2 years ago
obsazovani.md Strategická: Rozšíření api o počet vstupu 2 years ago
pravidla.md Strategická: Markdown s pravidly 2 years ago