You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
David Klement 9704c02849 Strategická: C: fix accessible 1 year ago
klient Strategická: C: fix accessible 1 year ago
server Strategická: Zveřejnění správných souborů 1 year ago
obsazovani.md Strategická: Rozšíření api o počet vstupu 1 year ago
pravidla.md Strategická: Markdown s pravidly 1 year ago