You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Jiří Kalvoda b0739b93bd Strategická: Lepší dokumentace 2 years ago
klient SKSP2022: strategická: oprava formátovacího stringu nápovědy 2 years ago
server Strategická: Lepší dokumentace 2 years ago
video Strategická: Vytvoření animace 2 years ago
README.md Strategická: Lepší dokumentace 2 years ago
obsazovani.md Strategická: Rozšíření api o počet vstupu 2 years ago
pravidla.md Strategická: Markdown s pravidly 2 years ago

README.md

Strategická hra na soustředění KSP 2022.

Copyright (C) 2022 Jiří Kalvoda <jirikalvoda@kam.mff.cuni.cz>
Copyright (C) 2022 David Klement
Copyright (C) 2022 Martin Koreček

Some parts of code is from OSMO:

Copyright (C) 2020 - 2022 Martin Mareš
Copyright (C) 2020 - 2022 Jiří Setnička
Copyright (C) 2021 - 2022 Jiří Kalvoda

And MHD game on SKSP2021:

Copyright (C) 2022 Jiří Kalvoda <jirikalvoda@kam.mff.cuni.cz>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU Affero General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Affero General Public License
along with this program.  If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.

Koncept hry

Jedná se o programovací hru postavenou okolo web serveru a JSON API.

Hra se hraje v tazích po 10 až 60 sekundách. V každém tahu si každý soutěžící stáhne stav hry a odpoví svým tahem. Ten se pak centrálně vyhodnotí.

Předpokládá se, že hráči upravují svůj program v závislosti na aktuálním stavu hry.

Instalace

Viz server/README.md

Hry

Momentálně je implementována jediná hra -- Obsazování území. Viz pravidla.md.

Web server do ovšem psaný dostatečně obecně na to aby šli další hry přidat. Podívejte se do server/hra/game.py a případně do server/hra/web/game.py, kde je zobrazování stavu hry jako webové stránky.