You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Martin Koreček dbcff21a78 Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 1 year ago
klient Strategická: Jeden json stačí 1 year ago
server Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 1 year ago
obsazovani.md Strategická: Podtržítko pro konzistenci 1 year ago