You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Martin Koreček dbcff21a78 Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 2 years ago
..
web Startegická: Krokování uživateli 2 years ago
db.py Strategická: Reforma db a automatická testovací hra 2 years ago
game.py Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 2 years ago
lib.py Startegická: Oprava herní logiky 2 years ago
util.py Strategická: Vizualizátko + drobnosti 2 years ago