Browse Source

Hack, aby fungovalo vydávání banánů v jídelně

master
Jonas Havelka 8 months ago
parent
commit
3fa77ea9ff
  1. 2
      hra/logika.py
  2. 2
      hra/templates/hra/stanoviste/menza.html

2
hra/logika.py

@ -139,12 +139,14 @@ def banan(_: Doba, tym: Tym) -> None:
tym.save()
if tym.pocet_bananu == 1:
print("ALERT: BANÁN!!!")
return (True,)
elif tym.pocet_bananu == 1:
tym.vi_o_mase = True
tym.save()
elif tym.pocet_bananu == 0:
tym.ovesna_kase += 1
tym.save()
return (True,)
get_posible_choices: list[Callable[[Doba, Tym], list[str]]] = [

2
hra/templates/hra/stanoviste/menza.html

@ -6,7 +6,7 @@
Dobrou noc. 🌃
{% else %}
{% if choice == "Poprosit o banán" %}
{% if tym.pocet_bananu == 1 and tym.ma_platnou_zadost_o_banan or tym.ma_platnou_zadost_o_vege %}
{% if zadosti|length > 0 %}
<p>Na.</p>
{% elif tym.pocet_bananu == 0 %}
<p>Na banán nemáte nárok! Tumáte ovesnou kaši.</p>

Loading…
Cancel
Save