Browse Source

improved persistent configuration management

master
Vašek Šraier 5 years ago
parent
commit
037f3a9a5e
 1. 4
    README.md
 2. 3
    config.py
 3. 5
    config_default.py
 4. 15
    register.py

4
README.md

@ -23,6 +23,10 @@ pipenv run python register.py --help
Snaha je, aby se co nejvíce dokumentace nacházelo v kódu. Vysvětlení proto získáte zavoláním programu s argumentem
`--help`. Žádné další informace by k tomu neměly být potřeba.
## Konfigurace
Pro perzistentní konfiguraci je možné použít soubor `config.py` zkopírováním z `config_default.py`.
## Dokumentace API Gitei
Gitea má specifikaci API popsanou dle specifikace OpenAPI 2.0 (dříve nazýváno Swagger). Pokud není explicitně řečeno

3
config.py

@ -1,3 +0,0 @@
# Zde je mozne nastavit vychozi hodnoty
HOST = 'https://gitea.url/api/v1'
ADMIN_TOKEN = ''

5
config_default.py

@ -0,0 +1,5 @@
# base URL adresa pro API
HOST = 'https://try.gitea.io/api/v1'
# autorizacni token administratora
ADMIN_TOKEN = ''

15
register.py

@ -13,6 +13,16 @@ import random
import string
# load configuration
try:
import config
except ImportError:
import config_default as config
HOST = config.HOST
ADMIN_TOKEN = config.ADMIN_TOKEN
def rand_str(n) -> str:
return ''.join([random.choice(string.ascii_lowercase) for _ in range(n)])
@ -118,11 +128,6 @@ def reset_password(email: str):
raise ApiException(status=resp.status_code, reason=resp.reason, http_resp='Form submission failed.')
import config
HOST = config.HOST
ADMIN_TOKEN = config.ADMIN_TOKEN
@click.command()
@click.option('-a', '--admin-token', help='Admin access token')
@click.option('-h', '--host', help='Gitea URL (default: {})'.format(HOST))

Loading…
Cancel
Save