Byrokracie Sklené 2023
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

57 lines
2.1 KiB

# Byrokracie
Hra byrokracie v elektrizované verzi
***Aktuálně je kód velmi fujky!!!***
## Jak hrát
Při prvním spuštění
- `./manage.py migrate`
- `./manage.py loaddata data/users.json`
- `./manage.py loaddata data/stanoviste.json`
- `./manage.py loaddata data/tymy.json`
Rozběhnutí hry (hesla a uživatelská jména viz 'Hesla' níže, lze je upravit v adminu)
- `./manage.py runserver`
- v adminu (<127.0.0.1:8000/admin/>) přidat týmy / resetovat jejich start na aktuální datum a čas (nebojte, inventář se tam nezobrazuje)
- následně
- (pokud je `DEBUG = True`), pak stanoviště jsou na
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/1/>,
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/2/>,
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/3/>,
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/4/>,
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/5/>,
- <http://127.0.0.1:8000/hra/stanoviste/6/>
- jinak se musí na každém zařízení přihlásit (na <http://127.0.0.1:8000/>) jako stanoviště (viz 'Hesla' níže)
- tým po přihlášení (na <http://127.0.0.1:8000/>) vidí svoji domovskou stránku a po načtení qr kódu stanoviště příslušné stanoviště
Skvělou zábavu :)
## Vyšetřování ztráty třídní knihy specific věci
***Neprocházet tyto části kódu, pokud chcete hru testovat!!!***
- `data/stanoviste.json` (aktuálně pouze názvy stanovišť a viditelný popis stanovišť + název templatu)
- `hra/templates/hra/stanoviste/*` (kromě `**/base`, logika za zobrazováním textů)
- `hra/logika.py` (logika za tlačítky, tedy kdy mají být která tlačítka a jak se má změnit inventář po kliknutí na ně)
- `hra/templates/hra/inventar.html` (itemy, které může tým vlastnit)
- `hra/models.py` (od komentáře `# Inventář`, databázový záznam inventáře)
- `hra/migrations/*` (vyplývá z předchozího)
## Hesla
(uzivatelske_jmeno: heslo)
- `admin`: `modraplaneta`
- stanoviste
- `s1, s2, ..., sn`: `asd`
- tymy:
- `t1`: `azurova`
- `t2`: `okrova`
- `t3`: `tyrkysova`
- `t4`: `kastanova`
- `t5`: `oriskova`
- `t6`: `zulova`
- `t7`: `matova`
- `t8`: `smaragdova`
- `t9`: `cihlova`