Byrokracie Sklené 2023
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

29 lines
567 B

# Z kódu webu M&M
# Univerzální popis našich konvencí pro nastavení editorů.
# Vizte https://editorconfig.org pro detaily
root = true
[*]
charset = utf-8
# Unixové řádky
end_of_line = lf
insert_final_newline = true
[*.{py,css}]
indent_style = tab
# Nenařizujeme konkrétní šířku tabulátoru
indent_size = unset
# Automaticky generované migrace dodržují PEP-8, nemá smysl s tím moc bojovat.
[*/migrations/*.py]
indent_style = space
indent_size = 4
[*.html]
indent_style = space
indent_size = 2
[*.json]
indent_style = tab
indent_size = unset