127 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Jiří Kalvoda c68d624620 Strategická: Dokončení logovátka 1 year ago
Martin Koreček af6dec2f19 Strategická: Lineární budget funkce 1 year ago
David Klement 0fd1240953 Strategická: Klient je executable 1 year ago
David Klement 96202675e8 Strategická: Načti time_to_response 1 year ago
David Klement 443d1b99fe Strategická: stay místo None 1 year ago
David Klement 67cd40a3f0 Strategická: Načti protected_for_team 1 year ago
David Klement 00e2a58991 Strategická: Fix error hlášek 1 year ago
David Klement 3d4809aa63 Strategická: Program ke spuštění se substitucí 1 year ago
David Klement a0a4fc2735 Strategická: Fix nedefinovaných funkcí 1 year ago
David Klement 642f4389af Strategická: Lepší chybové chování 1 year ago
David Klement 1808d89e14 Strategická: Lepší enum akcí 1 year ago
David Klement 626f29f7fd Strategická: Fix chybek 1 year ago
David Klement 0961d4161c Strategická: Pathfinding 1 year ago
David Klement 36c1072d40 Strategická: Fix vytváření mapy 1 year ago
David Klement f4f6ffd021 Strategická: Akce 1 year ago
Jiří Kalvoda 3e9fa79305 Startegická: Init logování API 1 year ago
David Klement e0d4db6dab Strategická: Víc informací v objektech 1 year ago
David Klement d60896e86f Strategická: map -> world 1 year ago
David Klement 7cb7908da7 Strategická: Podproces 1 year ago
Jiří Kalvoda c9f572820f Strategická: Počítání dotazů na API a oprava drobných chyb 1 year ago
Jiří Kalvoda c4d3cd0172 Startegická: Update grafického zobrazovátka 1 year ago
Jiří Kalvoda d07354c2c5 Strategická: Protected bude také v API 1 year ago
Jiří Kalvoda 26e3248329 Strategická: Oprava konfigurace her 1 year ago
Jiří Kalvoda 8dfb39f996 Strategická: Odpověď na /api je vždy JSON 1 year ago
Jiří Kalvoda d206db8597 Strategická: Dospecifikování API 1 year ago
Jiří Kalvoda 419a8b4d5a Strategicka: Závazné časování v API 1 year ago
Martin Koreček 748a640b83 Strategická: úpravy logiky 1 year ago
Martin Koreček 226d897eca Strategicka: fix 1 year ago
Martin Koreček b7d350b647 Strategicka: fix logiky 1 year ago
Martin Koreček 25c5d99f8d Strategická: Oprava warningů v klientovi 1 year ago
Jiří Kalvoda 7eb9eee5f8 Startegická: Oprava úpravy periody hry 1 year ago
Jiří Kalvoda fbf85454b5 Startegická: Zobrazení a editace konfigurace 1 year ago
Jiří Kalvoda 518879428e Startegická: Počítání bodů 1 year ago
Jiří Kalvoda 2bdae4bbf5 Strategická: Výchozí hodnoty pro počty vojáků 1 year ago
Martin Koreček dbcff21a78 Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 1 year ago
Jiří Kalvoda 5eff62d9e6 Startegická: Krokování uživateli 1 year ago
Jiří Kalvoda 121927c51e Strategická: Produkční web 1 year ago
David Klement 7d7df55564 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 1 year ago
David Klement 12118ff26c Strategická: Jeden json stačí 1 year ago
David Klement f44651d628 Revert "Strategická: Json je třeba naparsovat" 1 year ago
Jiří Kalvoda 371117a18d Strategická: db_init: Odstranit enum typ 1 year ago
Jiří Kalvoda 07d19dbad7 Strategická: Autmatické spouštění tahů 1 year ago
David Klement 75c9531662 Strategická: Json je třeba naparsovat 1 year ago
David Klement 3772309995 Strategická: f 1 year ago
David Klement bb402eb971 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 1 year ago
David Klement 11281447cb Strategická: Neumím s logging 1 year ago
Jiří Kalvoda ebaa651c0d Startegická: Oprava herní logiky 1 year ago
Jiří Kalvoda d614becba2 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 1 year ago
David Klement 3c003403bb Strategická: Podtržítko pro konzistenci 1 year ago
Jiří Kalvoda 9a06487a48 Strategická: Reforma db a automatická testovací hra 1 year ago