94 Commits (0d1183c946f54de37a392d36edbb43a6a9538b68)
 

Author SHA1 Message Date
Jiří Kalvoda 0d1183c946 Strategická: Init c++ klienta 2 years ago
Jiří Kalvoda a734bde81d Strategická: Rozšíření api o počet vstupu 2 years ago
Jiří Kalvoda b6b062f2c2 Strategická: Update pythoní templaty 2 years ago
Jiří Kalvoda c2c343697d Strategická: Client: - je stdin 2 years ago
Jiří Kalvoda 616f554549 Strategická: Krok od uživatelů pouze jednou za 5 sekund 2 years ago
Jiří Kalvoda c0c3bfc4a2 Strategická: Ještě pouzek herního UI 2 years ago
Jiří Kalvoda e46d612718 Strategická: Upgrade game UI 2 years ago
Jiří Kalvoda e2153b6d03 Strategická: Nelogovat db 2 years ago
Jiří Kalvoda a8b813bbd5 Strategická: Soubory ke stažení 2 years ago
David Klement e4fc5b4a5b Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 2 years ago
David Klement 5d84156313 Strategická: Invert nefungovalo 2 years ago
David Klement f98a172f9d Strategická: Realpath souboru 2 years ago
Jiří Kalvoda f64ab8a791 Strategická: Html: bucket creator 2 years ago
Jiří Kalvoda 35270cd65d Strategická: stringifikace v atributech 2 years ago
Jiří Kalvoda 576a7418b9 Strategická: Vylepšení zobrazení 2 years ago
Jiří Kalvoda 54f87f2684 Strategická: Konfigurace hry 2 years ago
Jiří Kalvoda 36d8b772e1 Strategická: Oprava escapování & 2 years ago
Jiří Kalvoda c68d624620 Strategická: Dokončení logovátka 2 years ago
Martin Koreček af6dec2f19 Strategická: Lineární budget funkce 2 years ago
David Klement 0fd1240953 Strategická: Klient je executable 2 years ago
David Klement 96202675e8 Strategická: Načti time_to_response 2 years ago
David Klement 443d1b99fe Strategická: stay místo None 2 years ago
David Klement 67cd40a3f0 Strategická: Načti protected_for_team 2 years ago
David Klement 00e2a58991 Strategická: Fix error hlášek 2 years ago
David Klement 3d4809aa63 Strategická: Program ke spuštění se substitucí 2 years ago
David Klement a0a4fc2735 Strategická: Fix nedefinovaných funkcí 2 years ago
David Klement 642f4389af Strategická: Lepší chybové chování 2 years ago
David Klement 1808d89e14 Strategická: Lepší enum akcí 2 years ago
David Klement 626f29f7fd Strategická: Fix chybek 2 years ago
David Klement 0961d4161c Strategická: Pathfinding 2 years ago
David Klement 36c1072d40 Strategická: Fix vytváření mapy 2 years ago
David Klement f4f6ffd021 Strategická: Akce 2 years ago
Jiří Kalvoda 3e9fa79305 Startegická: Init logování API 2 years ago
David Klement e0d4db6dab Strategická: Víc informací v objektech 2 years ago
David Klement d60896e86f Strategická: map -> world 2 years ago
David Klement 7cb7908da7 Strategická: Podproces 2 years ago
Jiří Kalvoda c9f572820f Strategická: Počítání dotazů na API a oprava drobných chyb 2 years ago
Jiří Kalvoda c4d3cd0172 Startegická: Update grafického zobrazovátka 2 years ago
Jiří Kalvoda d07354c2c5 Strategická: Protected bude také v API 2 years ago
Jiří Kalvoda 26e3248329 Strategická: Oprava konfigurace her 2 years ago
Jiří Kalvoda 8dfb39f996 Strategická: Odpověď na /api je vždy JSON 2 years ago
Jiří Kalvoda d206db8597 Strategická: Dospecifikování API 2 years ago
Jiří Kalvoda 419a8b4d5a Strategicka: Závazné časování v API 2 years ago
Martin Koreček 748a640b83 Strategická: úpravy logiky 2 years ago
Martin Koreček 226d897eca Strategicka: fix 2 years ago
Martin Koreček b7d350b647 Strategicka: fix logiky 2 years ago
Martin Koreček 25c5d99f8d Strategická: Oprava warningů v klientovi 2 years ago
Jiří Kalvoda 7eb9eee5f8 Startegická: Oprava úpravy periody hry 2 years ago
Jiří Kalvoda fbf85454b5 Startegická: Zobrazení a editace konfigurace 2 years ago
Jiří Kalvoda 518879428e Startegická: Počítání bodů 2 years ago