94 Commits (0d1183c946f54de37a392d36edbb43a6a9538b68)
 

Author SHA1 Message Date
Jiří Kalvoda 2bdae4bbf5 Strategická: Výchozí hodnoty pro počty vojáků 2 years ago
Martin Koreček dbcff21a78 Strategická: Získávání příbytku hráčů za kolo z configu 2 years ago
Jiří Kalvoda 5eff62d9e6 Startegická: Krokování uživateli 2 years ago
Jiří Kalvoda 121927c51e Strategická: Produkční web 2 years ago
David Klement 7d7df55564 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 2 years ago
David Klement 12118ff26c Strategická: Jeden json stačí 2 years ago
David Klement f44651d628 Revert "Strategická: Json je třeba naparsovat" 2 years ago
Jiří Kalvoda 371117a18d Strategická: db_init: Odstranit enum typ 2 years ago
Jiří Kalvoda 07d19dbad7 Strategická: Autmatické spouštění tahů 2 years ago
David Klement 75c9531662 Strategická: Json je třeba naparsovat 2 years ago
David Klement 3772309995 Strategická: f 2 years ago
David Klement bb402eb971 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 2 years ago
David Klement 11281447cb Strategická: Neumím s logging 2 years ago
Jiří Kalvoda ebaa651c0d Startegická: Oprava herní logiky 2 years ago
Jiří Kalvoda d614becba2 Merge branch 'sksp2022-strategicka' of gitea.ks.matfyz.cz:KSP/ksp into sksp2022-strategicka 2 years ago
David Klement 3c003403bb Strategická: Podtržítko pro konzistenci 2 years ago
Jiří Kalvoda 9a06487a48 Strategická: Reforma db a automatická testovací hra 2 years ago
David Klement 3bc785763c Strategická: V API je status 2 years ago
David Klement 582e0e7385 Strategická: Oprava chybek v šabloně 2 years ago
David Klement 38fb75c956 Strategická: Šablona pro účastníky 2 years ago
David Klement 40309ef291 Strategická: Klient 2 years ago
David Klement 811280a8b2 Strategická: Načtení kopců z configu 2 years ago
David Klement b1cf03f130 Strategická: Opravit centrování kopců 2 years ago
David Klement 82c25830ca Strategická: Generátor kopců 2 years ago
Jiří Kalvoda 281567422e Strategická: Rozšíření API na moc brzy 2 years ago
Jiří Kalvoda c76f21fc3b Strategická: Vizualizátko + drobnosti 2 years ago
Martin Koreček 2227b559c3 Strategická: Dodělání stepu v herní logice. 2 years ago
Jiří Kalvoda 15e1e861ad Strategická: Oprava popisku tlačítka 2 years ago
Jiří Kalvoda 12e0bbfc8f Strategická: Dokončení specifikace API uživatelům 2 years ago
Jiří Kalvoda 5c1b944032 Strategická: Chybějící script na dělání účastníků 2 years ago
Jiří Kalvoda 1f9727d967 Strategická: Oprava herní logiky (nedefinovaný tah) 2 years ago
Jiří Kalvoda 7eee3cfcff Strategická: Další kousek webu 2 years ago
Martin Koreček cf6377b21b Strategická: Progress herní logiky 2 years ago
Jiří Kalvoda a2ca047f55 Strategická: Další kousek webu 2 years ago
Jiří Kalvoda df1a6518c4 Strategická: Zobecnění vytváření účtů 2 years ago
Jiří Kalvoda c9da8dca60 Strategická: Dokončení API v0.1 2 years ago
Jiří Kalvoda 20a418e932 Strategická: Překlep v API 2 years ago
Jiří Kalvoda 3cb438254b Strategická: Dodělání abstraktní třídy pro herní logiku 2 years ago
Jiří Kalvoda 559a43afdc Strategická: Update API 2 years ago
Jiří Kalvoda 9578edb331 Strategická: Popis API 2 years ago
Jiří Kalvoda 8fe759b9ad Strategická: README 2 years ago
Jiří Kalvoda ecc8e42d33 Strategická: Další krůček webu 2 years ago
Jiří Kalvoda e2d353d48a Strategická: Reforma webu 2 years ago
Jiří Kalvoda 5f3da84f71 Strategická: Init web serveru 2 years ago